Wróć do wszystkich Wydarzeń

MONOTEATR: Szekspir w monodramie – dyskusja / livestreaming

niedziela, 4 grudnia 2022
Szekspir w monodramie - dyskusja
Spektakli na podstawie twórczości Williama Szekspira w historii europejskiego monodramu powstało nieskończenie wiele, jednak tylko nieliczne odcisnęły na niej silne piętno, trwale zapisując się w pamięci pokoleń. Zdarza się, że Szekspir to miłość dożywotnia, wytyczająca solowym twórcom wciąż nowe szlaki w ich artystycznych poszukiwaniach. O czterystuletnim inspiratorze w teatrze jednego aktora porozmawiają eksperci, których fascynacja twórczością Mistrza ze Stratfordu znalazła ujście w pracy naukowej: prof. Jacek Fabiszak, dr Anna Kowalcze-Pawlik i prof. Olga Kubińska, a także współtwórcy i znawcy historii teatru jednego aktora: Wiesław Geras i dr Tomasz Miłkowski.
MIEJSCE: Gdański Teatr Szekspirowski, ul. Bogusławskiego 1
WSTĘP WOLNY. Rozmowa transmitowana będzie na żywo w czasie rzeczywistym na kanale YouTube Teatru w Oknie, a jej nagranie pozostanie w sieci.
Dyskusja jest zwieńczeniem projektu „MONOTEATR: Shakespeare un/limited” – więcej o projekcie: https://teatrwoknie.pl/…/monoteatr-shakespeare-un-limited/
Fenomen. Ikona. Czterystuletni inspirator, wszechstronny twórca, autor neologizmów, motor dialogu międzykulturowego oraz stymulator ponadczasowej refleksji. Odszedł 406 lat temu, zostawiając twórczość uniwersalną, rodzącą niezliczone ścieżki interpretacyjne i korespondującą z rzeczywistością we wszystkich czasach i zakątkach globu. Projekt „MONOTEATR: Shakespeare un/limited” służy naświetleniu recepcji twórczości Williama Szekspira oraz inspiracji postacią Stratfordczyka w europejskim teatrze jednego aktora. „Shakespeare un/limited” – nawiązujący do nielimitowanej dostępności prezentowanych dzieł, to również „Shakespeare limited” – grany każdorazowo przez jednego aktora, który na scenie skonfrontuje się z publicznością. Projekt będzie miał charakter hybrydowy, łącząc formę tradycyjną z działaniami na płaszczyźnie wirtualnej. Jego cechą charakterystyczną będzie ogólnodostępność oraz dedykowane działania edukacyjne – współpraca z liceami ogólnokształcącymi w całym kraju, do których skierujemy bezpłatną ofertę edukacyjną bazującą na realizowanych działaniach. Będzie to ósma edycja cyklu MONOTEATR, rozwijanego przez Teatr w Oknie od 2016 roku. Pragniemy ją zadedykować przedwcześnie zmarłemu w marcu 2021 roku śp. Profesorowi Jerzemu Limonowi – wielkiemu szekspirologowi i mentorowi, będącemu naszą nieskończoną inspiracją.
Organizator: Teatr w Oknie, Fundacja Theatrum Gedanense
Partnerzy: Gdański Teatr Szekspirowski, Polskie Towarzystwo Szekspirowskie, Europejska Sieć Festiwali Szekspirowskich
Patroni i partnerzy medialni: Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, Trójmiasto.pl, magazyn Prestiż, Pomorze Kultury, Gdansk.pl, E-Teatr, Teatralny, Teatr dla Wszystkich, Monodramus
„MONOTEATR: Shakespeare un/limited” realizowany jest w ramach programu Kultura Dostępna Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Kontakt: www.teatrwoknie.pl | FB/IG/YT: @TeatrwOknie | monoteatr@ftg.pl | +48 533793100
CHARAKTERYSTYKA SPECJALISTÓW ZAPROSZONYCH DO UDZIAŁU W DYSKUSJI:

JACEK FABISZAK – profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest kierownikiem Zakładu Badań nad Tekstami Kultury na Wydziale Strona 7 / 21 Wniosek nr: 194548/21/A3 złożony dnia: 2022-10-11 11:39:24 Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest kierownikiem Zakładu Badań nad Tekstami Kultury na Wydziale Anglistyki UAM. Prowadzi zajęcia z historii teatru, historii dramatu i teatru brytyjskiego i irlandzkiego, filmu anglojęzycznego, kulturowej teorii adaptacji, twórczości Williama Shakespeare’a i Christophera Marlowe’a. I o tych właśnie twórcach oraz teatrze w jakim tworzyli publikował i głosił referaty/wykłady na konferencjach. Główne publikacje to „Polish Televised Shakespeares” (2005), studium adaptacji dramatów Shakespeare’a w teatrze telewizji; „Shakespeare’s Drama of Social Roles „(2001), w którym sztuki ostatnie Shakespeare’a czytane są przez pryzmat socjologicznej teorii ról społecznych i teorii aktów mowy. Jest współredaktorem „Czytania Szekspira” (2005) oraz współautorem „Szekspir. Leksykon” (2003). W swoich badań skupia się na filmowych i teatralnych adaptacjach dzieł Shakespeare’a i jego współczesnych.

WIESŁAW GERAS – absolwent kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, dziennikarz, animator kultury, członek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego iTi Unesco, prezes Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru. Pomysłodawca i dyrektor Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora (OFTJA), najstarszego festiwalu monodramów na świecie, zrodzonego w roku 1966 w Piwnicy Świdnickiej jako Przegląd Teatrów Jednego Aktora, po dziesięciu latach przekształconego w niekonkursowe Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, czyli znane w całej Europie WROSTJA, które w 2016 roku miały swój 50. jubileusz. Od kilkudziesięciu lat aktywnie przyczynia się do kreowania pozytywnego wizerunku i promocji regionu. Jego inicjatywy i sukcesy mają wymiar lokalny, ogólnopolski i międzynarodowy. Od ponad pół wieku związany jest z ruchem teatralnym oraz instytucjami upowszechniania kultury, m.in. z Dolnośląskim Oddziałem Polskiej Agencji Informacyjnej „Interpress”, z wydawnictwem „Wratislavia”, z rocznikiem historycznym „Kalendarz Wrocławski”. Był szefem biura prasowego pielgrzymek papieża Jana Pawła II i Kongresu Eucharystycznego. Od 60 lat jest aktywnym członkiem wielu organizacji społecznych, m.in.: Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Kapituły dorocznej Nagrody Dziennikarskiej. Działa w klubach twórczych, prowadzi konferencje prasowe, organizuje międzynarodowe sesje, spotkania dziennikarzy zajmujących się publicystyką kulturalną oraz krytyką teatralną. W 2013 r. Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego iTi UNESCO powołał Wiesława Gerasa na przewodniczącego Polskiego Komitetu Monodramu. Wiesław Geras jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, otrzymał m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, statuetkę Laur Wrocławia, Złoty Medal Ministra Kultury Armenii, Honorową nagrodę miasta Torunia „Biały Anioł’. W październiku 2016 roku podczas jubileuszowej gali 50. WROSTJA Wiesław Geras został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Srebrnym Medalem „Zasłużony Strona 13/25 Wniosek nr: 148519/19/A1 złożony dnia: 2019-11-29 19:18:50 50. WROSTJA Wiesław Geras został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

ANNA KOWALCZE-PAWLIK – literaturoznawczyni, tłumaczka, adiunktka w Katedrze Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie prowadzi zajęcia z literatury powszechnej, metodologii nauk o kulturze, kina światowego, a także wykłady poświęcone historii potworności oraz chorobie w literaturze i kulturze. Jej aktualne seminarium licencjackie: „Gniew i żałoba w literaturze i kulturze”. Prowadzi anglojęzyczny profil WSMiP na twitterze oraz media społecznościowe Międzynarodowego Centrum Badań Szekspirowskich UŁ. Laureatka stypendium Fundacji Nauki Polskiej START dla młodych uczonych, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych doktorantów, a następnie dla młodych uczonych (2017-2019), prowadziła granty NCN PRELUDIUM (2012-2014) i ETIUDA (2013-2015), jak również projekt NCBR „Między literaturą a filozofią: konflikt i dialog” (2017- 2018). Dr Kowalcze-Pawlik jest wieloletnim członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, gdzie od 2018 pełni funkcję wiceprezes. Działa w Brytyjskim, Amerykańskim, Europejskim i Międzynarodowym Towarzystwie Szekspirowskim (BSA, SAA, ESRA, ISA), jak również Amerykańskim Towarzystwie Renesansowym (RSA); należy także do Międzynarodowego Towarzystwa Przekładu i Badań Międzykulturowych (IATIS) i grup naukowych „Shakespeare in Education” (NTNU, Trondheim) oraz „Szekspir w kulturze” (Uniwersytet Warszawski). Obecnie pracuje nad publikacją książki doktorskiej, poświęconej kobiecej zemście w angielskim dramacie wczesnonowożytnym oraz historią polskiej recepcji szekspirowskiej Burzy. Jej badania naukowe oscylują wokół dawnego piśmiennictwa, historii teatru, przekładu i kulturowej historii emocji.

OLGA KUBIŃSKA – profesor Uniwersytetu Gdańskiego, translatolożka, badaczka piśmiennictwa angielskiego renesansu oraz literatury holokaustowej, tłumaczka i poetka. Autorka monografii „Przybyłem tu, by umrzeć” (słowo/obraz terytoria, 2013) i redaktorka naukowa monografii „Retoryka umierania. Angielskie mowy pożegnalne doby Tudorów i Stuartów” (słowo/obraz terytoria, 2016), oraz współredaktorka polskiego wydania Margaret Cavendish „Świat Blasku” (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019). Przygotowuje do druku dwujęzyczne wydanie poezji i prozy Ireny Klepfisz, urodzonej w getcie warszawskim poetki („Poetry and prose by Irena Klepfisz” / „wiersze i proza Ireny Klepfisz”, pod red. Ireny Klepfisz i Olgi Kubińskiej); „Guest editor” (wraz z Wojciechem Kubińskim) anglojezycznego numeru “Tekstualiów”: „The Holocaust: History and Memory”. Wydała cztery tomy wierszy: „Biały kwadrat i inne obrazy” (słowo/obraz terytoria, 1996); „Zaduszki” (Biblioteka “Toposu”, 2011); „życie. wydanie drugie poprawione” (słowo/obraz terytoria, 2014) „and body art.” (słowo/obraz terytoria, 2016). Stale współpracuje z Tekstualiami i Autografem. Publikowała w Zeszytach Literackich, Przeglądzie politycznym, Kresach, Odrze, Migotaniach i Poetry Wales.

TOMASZ MIŁKOWSKI – dziennikarz, krytyk teatralny i literacki, redaktor czasopism, absolwent polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych. Autor kilkunastu książek edukacyjnych, m.in. Praktycznego słownika terminów literackich (1995), Szkolnego słownika teatralnego (2000), Leksykonu dzieł i tematów literatury powszechnej (2002). Autor monografii Teatr Siemion (2009), Andrzej Rozhin: Wybrałem teatr (2011), Teatr Norwida (2013), Zakochany pielgrzym. Samogry Bogusława Kierca (2014),166 monodramów (2016), a także wywiadu-rzeki z Olgierdem Łukaszewiczem Seksmisja i inne moje misje (2016). Redaktor wielu publikacji teatralnych, m.in. Transformation: the Polish Theatre after 1989 (2011), Boy Award Winners. 2001-2011 (2012), 50 lat WROSTJA (2016). Od 2000 przewodniczy polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT/IACT), od 2003 członek Komitetu Wykonawczego tej organizacji, od 2012 jej wiceprzewodniczący, a od 2016 honorowy wiceprzewodniczący. Redaktor naczelny kwartalnika „Yorick”, stale współpracuje z tygodnikiem „Przegląd”, wchodzi w skład redakcji międzynarodowego czasopisma „Critical Stage”. Od wielu lat uczestniczy w pracach rad programowych Wrocławskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora, przewodniczy jury dorocznych Nagród im. Tadeusza Żeleńskiego-Boya, oraz kapitule Nagrody im. Andrzeja Żurowskiego dla młodych krytyków. Od czterdziestu lat związany z ruchem teatrów jednego aktora, jest częstym bywalcem i jurorem festiwali we Wrocławiu, Warszawie, Toruniu, Helu, Kownie, Sankt Petersburgu.

  • Rodzaj: Literatura,Monoteatr,Wykład
  • Data: 4 grudnia 2022 - 20:00 - 21:00
  • Miejsce:Gdańsk

© Fundacja Theatrum Gedanense 2009-2024