Wróć do wszystkich Wydarzeń

DEWALUACJE – zakwestionowania sztuki | Hubert Bilewicz

poniedziałek, 18 października 2021

Dewaluacja we współczesnym świecie sztuki może być rozumiana jako proces przewartościowania jej pryncypiów czy paradygmatów, prowadzący niejednokrotnie do obniżenie jej wartości lub umniejszenia jej roli. Takie kategorie jak antysztuka, postsztuka, działania postartystyczne, wydają się być efektami nie tylko denominacji i rewizji znaczeń, lecz również deprecjacji tradycyjnego statusu sztuki. Jednak czynnik dewaluacyjny nie musi prowadzić wyłącznie do umniejszenia znaczenia sztuki, lecz również aktualizować jej rolę, zwiększać potencjał jej sprawczości oraz poszerzać obszar jej współczesnego oddziaływania.

ZAKWESTIONOWANIA SZTUKI – cykl wykładów o sztuce współczesnej
prowadzący: dr Hubert Bilewicz (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego)

„Mnie najbardziej podoba się, kiedy sztuka nie jest sztuką, kiedy przestaje nią być” (A. Żmijewski), mógłbym powtórzyć za jednym z polskich artystów i podzielić wątpliwość z innym: „Podobno sztuka jest zbyt poważną sprawą, żeby ją robili artyści” (E. Krasiński).
Ostatnie stulecie w sztuce, to w dużej mierze historia rewelacji i rewolucji artystycznych, kolejnych rewolt i przewrotów, ciągłego kwestionowania konwencji formalnych, dewaluacji ikonograficznych, redefinicji funkcji sztuki, nieustannego dezawuowania jej istoty, a może nawet podważania jej istotności.
„Co do mnie, nie lękam się sztuki i nie mam żadnych przesądów”… mógłbym zadeklarować po stuleciu za jednym z twórców awangardy Guillaume Apollinaire’m oraz dodać za Zbigniewem Liberą: „Gdy czuję zażenowanie, myślę: Uwaga, to może być sztuka”. Współcześnie, wobec nieustannego wieszczenia końca sztuki, jej końca jednak jakoś nie widać, a „straszna sztuka” – jak nazwała przewrotnie swój popularny blog prominentna historyczka sztuki Izabela Kowalczyk – budzi coraz większe zainteresowanie.
„Dzieło sztuki jest wyzwaniem; nie wyjaśniamy go, dostosowujemy się do niego. Interpretując je, rzutujemy na nie nasze własne cele i dążenia, ożywiamy je znaczeniami, które mają źródło w naszym własnym sposobie życia i myślenia. Jednym słowem, sztuka, która rzeczywiście oddziaływa na nas, staje się w tej mierze sztuką współczesną” (Arnold Hauser)
Na comiesięcznych spotkaniach skupimy się na wybranych manifestacjach twórczych i osobistych gestach, postawach życiowych i strategiach artystycznych oraz realizacjach będących ich wyrazem. Przyjrzymy się zarówno usiłowaniom zwieńczonym powodzeniem, jak również zamierzeniom kończącym się fiaskiem. Katastrofy przecież także potrafią być piękne!

HUBERT BILEWICZ pracuje jako adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Badawczo zajmuje się sztuką nowoczesną (zwłaszcza historią architektury i dizajnu). Interesują go różne (artystyczne i pozaartystyczne) uwikłania sztuki. Od lat zajmuje się popularyzacją sztuki współczesnej.

Spotkanie on-line ma charakter bezpłatny. W dniu spotkania o godzinie 17:45 umieścimy w wydarzeniu na Facebooku https://fb.me/e/54I4BNc8X link do webinaru odbywającego się na platformie Zoom (widoczny także dla osób nie posiadających konta na FB). Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na Facebooku.

  • Rodzaj: Sztuka,Wykład
  • Data: 18 października 2021 - 18:00 - 19:30
  • Miejsce:Gdańsk
  • Czas trwania:90

Dodaj Komentarz

© Fundacja Theatrum Gedanense 2009-2024