Wróć do wszystkich Wydarzeń

DEMATERIALIZACJE

poniedziałek, 26 kwietnia 2021

Jednym z najbardziej radykalnych zakwestionowań w sztuce ostatniego stulecia była idea podważenia, a nawet zanegowania konieczności materializacji dzieła sztuki; odstąpienia od procesu fizycznego ugruntowania jego fundamentu bytowego, poprzez zarzucenie tradycyjnych procedur formotwórczych. Konsekwencją jednak – paradoksalnie – stało się, redefiniujące samą istotę dzieła sztuki, otwarcie na przepastne obszary „niematerialności”, efemeryczności, ulotności, umowności, rozwiązań czysto koncepcyjnych czy realizacji stricte konceptualnych.

zakwestionowania sztuki: cykl wykładów o sztuce współczesnej

prowadzący: dr Hubert Bilewicz

„Mnie najbardziej podoba się, kiedy sztuka nie jest sztuką, kiedy przestaje nią być” (A. Żmijewski), mógłbym powtórzyć za jednym z polskich artystów i podzielić wątpliwość z innym: „Podobno sztuka jest zbyt poważną sprawą, żeby ją robili artyści” (E. Krasiński).

Ostatnie stulecie w sztuce, to w dużej mierze historia rewelacji i rewolucji artystycznych, kolejnych rewolt i przewrotów, ciągłego kwestionowania konwencji formalnych, dewaluacji ikonograficznych, redefinicji funkcji sztuki, nieustannego dezawuowania jej istoty, a może nawet podważania jej istotności.

„Co do mnie, nie lękam się sztuki i nie mam żadnych przesądów”… mógłbym zadeklarować po stuleciu za jednym z twórców awangardy Guillaume Apollinaire’m oraz dodać za Zbigniewem Liberą: „Gdy czuję zażenowanie, myślę: Uwaga, to może być sztuka”. Współcześnie, wobec nieustannego wieszczenia końca sztuki, jej końca jednak jakoś nie widać, a „straszna sztuka” – jak nazwała przewrotnie swój popularny blog prominentna historyczka sztuki Izabela Kowalczyk – budzi coraz większe zainteresowanie.

„Dzieło sztuki jest wyzwaniem; nie wyjaśniamy go, dostosowujemy się do niego. Interpretując je, rzutujemy na nie nasze własne cele i dążenia, ożywiamy je znaczeniami, które mają źródło w naszym własnym sposobie życia i myślenia. Jednym słowem, sztuka, która rzeczywiście oddziaływa na nas, staje się w tej mierze sztuką współczesną” (Arnold Hauser)

Na comiesięcznych spotkaniach skupimy się na wybranych manifestacjach twórczych i osobistych gestach, postawach życiowych i strategiach artystycznych oraz realizacjach będących ich wyrazem. Przyjrzymy się zarówno usiłowaniom zwieńczonym powodzeniem, jak również zamierzeniom kończącym się fiaskiem. Katastrofy przecież także potrafią być piękne!

Hubert Bilewicz pracuje jako adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Badawczo zajmuje się sztuką nowoczesną (zwłaszcza historią architektury i dizajnu). Interesują go różne (artystyczne i pozaartystyczne) uwikłania sztuki. Od lat zajmuje się popularyzacją sztuki współczesnej.

Link do wydarzenia na portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/270275994596506/

W dniu spotkania o godzinie 17:50 umieścimy w wydarzeniu Facebook link do spotkania-webinaru odbywającego się na platformie Zoom (link będzie widoczny dla wszystkich osób). Aby usprawnić proces dołączania do spotkania, sugerujemy wcześniej zainstalować program ze strony zoom.us lub zoom-video.pl, nie jest to jednak konieczne.

Wydarzenie on-line ma charakter bezpłatny. Liczba uczestników to maksymalnie 100 osób/połączeń. O pierwszeństwie decyduje kolejność logowania.

Informacje: teatrwoknie@ftg.pl, +48 533793100, FB: @TeatrwOknie

W grafice wykorzystano fragment obrazu „Sportowcy. Suprematystyczne sylwetki sportowców” (1928–32) Kazimierza Malewicza, Fot. Dora Hara

  • Rodzaj: Sztuka,Wykład
  • Data: 26 kwietnia 2021 - 18:00 - 19:30
  • Miejsce:Gdańsk
  • Czas trwania:90

Dodaj Komentarz

© Fundacja Theatrum Gedanense 2009-2024