Zespół

Uwaga! Poszukujemy koordynatora/koordynatorki. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: finanse@ftg.pl

Aleksandra Dacyl

obecnie - p.o. Koordynatorki TwO; Wicekoordynatorka TwO 2017-2023

Dorota Sentkowska

obecnie - Koordynatorka cyklu MONOTEATR (od 2016); Koordynatorka Teatru w Oknie w latach 2014-2023

Organizator TwO

Fundacja Theatrum Gedanense

ul. Długi Targ 11/13, 80-828 Gdańsk

CHARITY DONATION REQUEST for THEATRUM GEDANENSE FOUNDATION

Prośba o wsparcie finansowe dla Fundacji Theatrum Gedanense

If you would like to donate to our foundation, you can do so by bank transfer to any of the following accounts of the Theatrum Gedanense Foundation (Fundacja Theatrum Gedanense) in Polish currency, in euros, dollars or British pounds.

Jeśli zechcecie Państwo wesprzeć nas finansowo, prosimy o przelew bankowy na konto Fundacji Theatrum Gedanense. Posiadamy cztery konta; w złotówkach, euro, dolarach i funtach brytyjskich.

Our address is / nasz adres / ul. Długi Targ 11/13, 80-828 Gdańsk, Poland

When making a bank transfer, please record the purpose of the donation as follows: statutory purposes (cele statutowe).

Prosimy o adnotację przy przelewie: cele statutowe.

FUNDACJA THEATRUM GEDANENSE,

ul. Długi Targ 11/13, 80-828 Gdańsk, Poland

Bank: BNP PARIBAS BANK

bank account numbers / numery kont bankowych:

PLN
NRB: 34 1600 1303 0004 1001 9038 3001

IBAN: PL34 1600 1303 0004 1001 9038 3001 Swift code: SWIFT:  PPABPLPKXXX

EUR
IBAN: PL76 1600 1303 0004 1001 9038 3021 Swift code: SWIFT:  PPABPLPKXXX

USD
IBAN: PL49 1600 1303 0004 1001 9038 3022 Swift code: SWIFT:  PPABPLPKXXX

GBP
IBAN : PL22 1600 1303 0004 1001 9038 3023 Swift code: SWIFT:  PPABPLPKXXX

Thanks for your support!  Dziękujemy za wsparcie!

Założyciel TwO

Profesor Jerzy Limon

Tylko w żywym i wizjonerskim umyśle Profesora Jerzego Limona mogła zrodzić się idea  stworzenia teatru w oknach kamienicy przy ul. Długiej (stanowiącej ówcześnie biuro Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego). Ponieważ Pan Profesor był też nieulękłym kreatorem, sprawnie pomysł ów przerodził w działanie, doprowadzając do otwarcia Teatru w Oknie w 2009 roku.

„Prof” – jak go wszyscy nazywaliśmy, nawiązując do onieśmielającego wręcz profesjonalizmu – był dla nas nie tylko założycielem, ale też niezastąpionym inspiratorem, wybitnym mentorem,  odważnym przewodnikiem i prawdziwym przyjacielem. Pisząc to mamy wrażenie, że czas przeszły jest nie na miejscu – Pan Profesor jest bowiem człowiekiem wszystkich czasów, niemieszczącym się w formułach porządkujących  rzeczywistość. Nasz Teatr,  prowadzący tę scenę do 2014 roku Gdański Teatr Szekspirowski oraz organizująca działalność TwO od 2015 roku Fundacja Theatrum Gedanense są kroplami w morzu inicjatyw i wizjonerskich dzieł tego niewyczerpanie twórczego Człowieka. Panie Profesorze, nigdy nie będzie słów, które przekażą ładunek wdzięczności i szacunku, jaki w sobie nosimy, musimy więc poratować się niedoskonałym, ale płynącym z głębi serca: dziękujemy.

Na zdjęciu Profesor Jerzy Limon w oknie Teatru w Oknie na dzień przed jego otwarciem, 29 marca 2009 roku.

Na zdjęciu Profesor Jerzy Limon w oknie Teatru w Oknie na dzień przed jego otwarciem, 29 marca 2009 roku

Prof. Jerzy Limon – anglista, literaturoznawca, pisarz, tłumacz i teatrolog, profesor nauk humanistycznych, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, inicjator i dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Jerzy Limon urodził się 24 maja 1950 roku w Malborku. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Sopocie oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym studiował filologię angielską i historię. W latach 1975-1980 wykładowca literatury w Instytucie Filologii Angielskiej na Uniwersytecie w Poznaniu, od roku 1979 doktor. Od 1980 roku w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Od roku 1985 doktor habilitowany, a od 1993 profesor tytularny. W latach 1984-1990 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Anglistyki, a w 2005 roku był jego dyrektorem. Od 1983 do 2011 roku był kierownikiem, najpierw Zakładu Literatury Anglo-Amerykańskiej, a później Zakładu Historii Literatury Angielskiej, a w latach 2013-2017 kierował Katedrą Sztuk Scenicznych (obecnie zatrudniony w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki). Profesor nauk humanistycznych z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Wykładał w językach polskim i angielskim. Był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i ZAiKS, członkiem krajowym czynnym Polskiej Akademii Umiejętności oraz członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Wykładał gościnnie m.in. w Hunter College, University of Delaware, University of Colorado, University of Aberdeen, Kingston University oraz Shakespeare Institute w Waszyngtonie.

Fundator oraz (w latach 1989-2014) prezes Fundacji Theatrum Gedanense, stawiającej sobie za cel odbudowę w Gdańsku teatru elżbietańskiego oraz współorganizującej Festiwal Szekspirowski. Inicjator i dyrektor otwartego we wrześniu 2014 roku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz założyciel i dyrektor artystyczny międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, który w 2017 roku uhonorowany został nagrodą Unii Europejskiej EFFE Award. Pomysłodawca i współzałożyciel Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich, której siedziba znajduje się w Gdańsku. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Szekspirowskiego, Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru, ZAiKS-u, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Członek założyciel Forum Integracji Nauki, Kultury i Sztuki Sfinks w Sopocie.

Był autorem wielu książek naukowych, wydanych w kraju i za granicą oraz ok. 150 artykułów, recenzji, esejów i szkiców popularno-naukowych drukowanych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Autor 120 haseł do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN. W swoim dorobku miał również cztery powieści i przekłady sztuk dawnych (William Szekspir) i współczesnych (Tom Stoppard). W ostatnich latach wydał książki „Młot na poetów albo Kronika ściętych głów” (2014 r.) oraz „Szekspir bez cenzury. Erotyczny żart na scenie elżbietańskiej” (2018) nakładem gdańskiego wydawnictwa Słowo/obraz terytoria.

Jerzy Limon był laureatem wielu nagród w kraju i za granicą. W 2006 został wyróżniony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury. W tym samym roku otrzymał również Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. W 2011 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2014 roku, za zasługi dla polsko-brytyjskiej współpracy kulturalnej, przez Królową Elżbietę II został odznaczony Honorowym Orderem Imperium Brytyjskiego w stopniu Oficera (OBE). W 2015 roku został laureatem Nagrody Jerzmanowskich, przyznawanej przez Polską Akademię Umiejętności. W tym samym roku otrzymał również Medal św. Wojciecha. W 2016 roku został uhonorowany tytułem Człowiek Roku 2015 przez redakcję Dziennika Bałtyckiego. 27 kwietnia 2019 roku w rodzinnym mieście Szekspira, Stratfordzie nad Avonem, odebrał międzynarodową nagrodę Pragnell Shakespeare Award za wybitne osiągnięcia w popularyzowaniu i rozwoju wiedzy na temat dzieł Williama Szekspira. W 2019 roku – jako pierwszy gdańszczanin – otrzymał prestiżową Nagrodę im. Aleksandra Gieysztora.

Jerzy Limon zmarł 3 marca 2021 roku, miał niespełna 71 lat.

© Fundacja Theatrum Gedanense 2009-2024