Wróć do wszystkich Projektów

MONOTEATR: Mistrzowie słowa w oknach

23 lip 2022 - 3 wrz 2022

 ●●●

Słowo się rzeknie! 23 lipca Joanna Szczepkowska spektaklem „Dzikie ballady Adama M.” otworzy cykl monodramicznych spotkań z wybitną polską literaturą w Teatrze w Oknie. Zgodnie z tytułem, czekają nas prezentacje monodramów, które czerpią z twórczości polskich literackich ikon: Brzechwy, Gałczyńskiego, Leśmiana, Mickiewicza, Norwida, Różewicza, Słonimskiego i Tuwima. „Mistrzowie słowa” to jednak nie tylko giganci rodzimej literatury – to również teatralne autorytety, twórcy najdłużej goszczący na jednoosobowej scenie, wyznaczający horyzonty i dający pokaz swej maestrii od dziesięcioleci. Poza Joanną Szczepkowską zobaczymy królową polskiego monodramu Irenę Jun, wyśmienitych Sławomira Hollanda i Dariusza Kowalskiego, a program dopełnią ciekawe spektakle aktorów młodego pokolenia – Doroty Kaczor i Kamila Suszczyka.

Potencjał jaki kryje w sobie scena na ul. Długiej sprzyja dialogowi, twórczemu ingerowaniu w przestrzeń miejską i wypełnianiu jej sztuką. Lato niesie wspaniałą okazję do tego, aby teatr – prowadząc dialog z tradycją – pracował nad teraźniejszością, otwierając nowe przestrzenie wrażliwości wśród napotkanych na ulicy widzów. Słowo żywe to słowo czytane, dyskutowane, korespondujące, rodzące w tym – często przypadkowym – dialogu nowe konteksty i jakości. A literatura żyje dopóty, dopóki się o niej – i nią – mówi. Spektakle poprzedzą krótkie spotkania wprowadzające, zaś po zakończeniu każdej z prezentacji organizatorzy zapraszają na rozmowy z goszczonymi twórcami. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny.

●●●

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje”, Edycja 2022

Sponsor: Browar Amber 

Organizator: Teatr w Oknie, Fundacja Theatrum Gedanense
Partner: Gdański Teatr Szekspirowski
Program, koordynacja, produkcja: Aleksandra Dacyl, Dorota Sentkowska
Grafika: Małgorzata Jarocka
PR: Julia Lewandowska
Obsługa techniczna: Przemysław Stępniewski

●●●

23 lipca 2022 / 19:30

JOANNA SZCZEPKOWSKA – „DZIKIE BALLADY ADAMA M.”

Reżyseria: Joanna Szczepkowska
Wykonanie: Joanna Szczepkowska
Wg ballad i wierszy Adama Mickiewicza

Dzikie Ballady Adama M.” to wieczór intensywnych przeżyć z zapomnianymi, dziwnymi i metafizycznymi wierszami inspirowanymi ludowymi legendami. Balladami na pograniczu pogaństwa i chrześcijaństwa o zjawach, nimfach i duchowości.
Joanna Szczepkowska językiem poety i jego ballad wprowadza widzów w świat romantyzmu i szczególnego klimatu wierszy o świecie z dawnych wierzeń.

„…na tej maleńkiej scenie, otulona w ciemność i kilka migotliwych mgnień świecy, sama jedna maluje obrazy, których nikt się nie spodziewa. Wypowiedziała kilka pierwszych słów, a ja wiedziałem już wszystko. I po co to robi – i do czego nas to zaprowadzi! Bo – proszę Państwa – ona stwarza Teatr. Taki najprawdziwszy, magiczny i wielki. Ma do dyspozycji tylko siebie: swój głos, swoje ciało, swoją twarz, oczy… I przenosi nas w świat pogańskich wierzeń, nad leśne jeziorka, pełne duchów i zjaw ostępy, w których wiele zdarzyć się może. By się zdarzyło naprawdę – musimy uwierzyć, że właśnie tam jesteśmy. A ona nie daje nam wyboru – musimy uwierzyć. Bo ona bierze nas za ręce i prowadzi, byśmy tak jak ona otworzyli serca na sztukę…” – Włodzimierz Neubart/ www.chochlikkulturalny.blogspot.com

O utworach, które zainspirowały powstanie spektaklu, opowie na wstępie Prof. Ewa Nawrocka. Po zakończeniu prezentacji zapraszamy na prowadzone przez Prof. Ewę Nawrocką spotkanie z Joanną Szczepkowską.

●●●

24 lipca 2022 / 19:30

DOROTA KACZOR – „HERMENEGILDA K.“

Reżyseria: Dorota Kaczor
Wykonanie: Dorota Kaczor
Na podstawie twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Jana Brzechwy oraz Juliana Tuwima. W przedstawieniu usłyszymy piosenki z repertuaru m. in. Violetty Villas, Hanki Ordonówny, Ireny Kwiatkowskiej, Zdzisławy Sośnickiej, Zofii Terne i Ireny Santor.

Komediowy monodram w groteskowy sposób opowiada o Hermenegildzie Kociubińskiej – jednej z postaci ”Teatrzyku Zielona Gęś ” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Hermenegilda to uosobienie artystki, która lata świetności ma za sobą. Nie jest jednak w stanie pogodzić się z tym, że przestała przebywać w środowisku artystycznym. Nie potrafi odnaleźć się w nowej sytuacji.
Szalę goryczy przepełnia brak zaproszenia na Bal do szanowanego w środowisku artystycznym profesora Bączyńskiego. Hermenegilda postanawia zorganizować konkurencyjne przyjęcie, odgrywając samotnie skecze ”Teatrzyka Zielona Gęś” oraz ucząc wyimaginowanych gości zasad savoir vivru.

Spektakl łączy różne środki artystyczne, takie jak teatr formy, teatr ożywionych przedmiotów, śpiew, pantomimę oraz aktorstwo żywoplanowe. To pokaz umiejętności aktorskich, a zarazem ukłon w stronę artystów, którzy odchodzą zapomniani.

O utworach, które zainspirowały powstanie spektaklu, opowie na wstępie Prof. Ewa Nawrocka. Po zakończeniu prezentacji zapraszamy na prowadzone przez Prof. Ewę Nawrocką spotkanie z Dorotą Kaczor.

●●●

19 sierpnia 2022 / 19:30

KAMIL SUSZCZYK – „ODEJŚCIE GŁODOMORA”

Adaptacja i reżyseria: Michał Rzepka
Wykonanie: Kamil Suszczyk
Choreografia: Jacek Owczarek
Na podstawie „Odejścia Głodomora” Tadeusza Różewicza

Bohater dramatu Tadeusza Różewicza uosabia krytykę konsumpcyjnego stylu życia. Jego głodzenie się jest oznaką buntu; próbą utrzymania wewnętrznej wolności w świecie skazanym na wielkie żarcie. W świecie, w którym to właśnie konsumujący podtrzymują strukturę współczesnej cywilizacji. W pewnym jednak momencie szlachetna ofiara głodomora zamienia się show, a zakładana asceza staje się możliwością zdobycia poklasku.
George Ritzer opisując współczesne żelazne klatki zauważył, że odbierające człowiekowi wolność kraty mogą być wykonane z bardzo szlachetnego materiału; atłasu czy złota, zawsze jednak prowadzą do więzienia, z którego nie ma już wyjścia.

Fragment recenzji:
„Co się zmieniło na świecie przez sto lat, które upłynęły od czasów Kafki? Najpierw z cyrków zniknęli ludzie pokazywani jako atrakcje – nie tylko głodomory, ale też kobiety-węże czy ludzie-lwy. W czasach Różewicza w klatkach i na wybiegach były jeszcze tresowane zwierzęta. Dziś królują akrobaci i klowni. Poza tym niezwykłe sztuczki z cyrku przeniosły się do Internetu. Medialność spektaklu, w którym żyjemy, została przez Michała Rzepkę zaakcentowana już w pierwszej scenie – reżyser stworzył postać konferansjera (mistrza tej fabularnej gry), który wyposażony w mikrofon z mikroportem, aranżuje dla nas atrakcyjne show, kreuje ukazany świat. Mikrofon jest tu znakiem, rekwizytem, przy okazji przekształca głos na sztuczne brzmienie. (…) Bardzo dobrym pomysłem inscenizacyjnym jest odtwarzanie narracyjnych fragmentów tekstu przez głos aktora z jednoczesną projekcją obrazu wielkich, czerwono-granatowych ust. Poprzez makijaż tworzy to atmosferę cyrku, a jednocześnie pozwala przearanżować scenę lub założyć kostium bez przerw w opowiadaniu. Ciekawa scenografia zaprojektowana została przez Paulinę Wojnar na trochę większą salę – klatce z czarnych rurek jest na scenie trochę za ciasno. Idealnie za to sprawdzają się kostiumy czy może raczej rekwizyty – wielki brzuch z dwoma rzędami świńskich cycków, który zakłada się jak fartuch i który od razu wymusza zmianę sposobu chodzenia.”
– Piotr Grobliński, Głodomór ery cyfrowej, „Kalejdoskop” nr 10/2018 r.

O utworze, który zainspirował powstanie spektaklu, opowie na wstępie Prof. Ewa Nawrocka. Po zakończeniu prezentacji zapraszamy na prowadzone przez Prof. Ewę Nawrocką spotkanie z Kamilem Suszczykiem.

●●●

20 sierpnia 2022 / 19:30

DARIUSZ KOWALSKI – „JESZCZE SŁOWO”

Reżyseria: Dariusz Kowalski
Wykonuje: Dariusz Kowalski
Na podstawie wierszy Cypriana Kamila Norwida
Muzyka: Joachim Mencel

Jeszcze słowo” to wyprawa w głąb poetyckiego świata Cypriana Norwida. Zaskakująca. Pełna przygód i nagłych zwrotów akcji. Niezwykła, tak jak niezwykłe było życie poety, zwanego nie bez powodu czwartym wieszczem. Bogactwo jego myśli i doświadczeń dzięki niebywałemu poetyckiemu talentowi jest do dziś źródłem głębokiej refleksji nad światem, życiem, sensem istnienia. W aktorskiej interpretacji poetyckie słowo Norwida ożywa, zaczyna brzmieć, zyskuje ciało, pulsuje tętnem żywej krwi. Co najważniejsze – dostajemy do ręki klucz do norwidowskiej „enigmy”. Pozorna zawiłość zostaje rozwikłana, otwiera się księga ludzkiego serca. Aktualność tego przekazu jest zaskakująca. Przeglądamy się w nim jak w lustrze. Całość wzbogacona jest niezwykłym brzmieniem wspaniałego instrumentu – liry korbowej, która ożywając w rękach Joachima Mencla bogactwem muzycznych barw, tworzy nie tylko tło dla recytacji Dariusza Kowalskiego, ale wprowadza nas w świat nieznanych dotąd dźwięków. „Jeszcze słowo” to spektakl , koncert, podróż.

O utworach, które zainspirowały powstanie spektaklu, opowie na wstępie Prof. Ewa Nawrocka. Po zakończeniu prezentacji zapraszamy na prowadzone przez Prof. Ewę Nawrocką spotkanie z Daruszem Kowalskim i Joachimem Menclem.

●●●

21 sierpnia 2022 / 19:30

SŁAWOMIR HOLLAND – „NIC NOWEGO POD SŁOŃCEM “

Scenariusz i opieka artystyczna: Jacek Bursztynowicz
Wykonuje: Sławomir Holland
W spektaklu zostały wykorzystane teksty Mariana Hemara, Jerzego Jurandota, Benedykta Hertza, Juliana Tuwima, Bolesława Leśmiana, Oskara Kanitza, Antoniego Słonimskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Nic nowego pod słońcem” to spektakl złożony z tekstów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Mariana Hemara, Jerzego Jurandota, Bolesława Leśmiana czy Juliana Tuwima. Wieczór doskonałych utworów literackich okraszonych zabawnym komentarzem i refleksją aktora, który z wdziękiem kulturalnego, eleganckiego inteligenta międzywojnia wprowadza nas w atmosferę liryki, satyry i kabaretu. Spostrzeżenia twórców dwudziestolecia okazują się dziś wyjątkowo aktualne, zaś Sławomir Holland spontanicznie i brawurowo, lirycznie i refleksyjnie dzieli się z widzami przemyśleniami na temat motywu przewodniego spektaklu: nic nowego pod słońcem…

Aby stanąć samodzielnie przed publicznością, w bezpośrednim z nią kontakcie, trzeba przede wszystkim mieć coś do powiedzenia, a poza tym – trzeba to coś umieć powiedzieć. Co Sławek ma do powiedzenia, to znakomite utwory literatury dwudziestolecia międzywojennego, dziś powiedzielibyśmy hity literackie (liryka i satyra wybitnych autorów). Całość spięta jest komentarzem, konferansjerką, refleksją (…) ale to byłoby za mało, gdyby nie… No właśnie, gdyby nie to, jak to mówi” – Jacek Bursztynowicz

O utworach, które zainspirowały powstanie spektaklu, opowie na wstępie Prof. Ewa Nawrocka. Po zakończeniu prezentacji zapraszamy na prowadzone przez Prof. Ewę Nawrocką spotkanie ze Sławomirem Hollandem.

●●●

3 września 2022 / 19:30

IRENA JUN – „PAN TADEUSZ”

Reżyseria: Irena Jun
Wykonuje: Irena Jun
Na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza

Irena Jun czasem żartuje, że Mickiewicz musiał przewidzieć powstanie teatru jednego aktora, bo Pan Tadeusz jest gawędą, gotowym materiałem na monodram. Jako reżyserka zrealizowała w  2009 spektakl „Pan Tadeusz” w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. O realizacji pisał Maciej Doryk: „Irenie Jun wraz z ekipą rzeszowskiego teatru udało się stworzyć spektakl, który pokazuje, że nawet tak wielkim dziełem, jak „Pan Tadeusz” można po prostu się bawić. Teatr daje taką możliwość, pozwala na to. Scena jest milionem perspektyw, pomysłów, alternatyw. (..) Irena Jun skonstruowała obraz pełen energii, dynamiczny i trzymający w napięciu. Co więcej, dzięki wspaniałym aktorom udało się delikatnie musnąć absurd, komedię i groteskę. Udało się dotknąć czegoś więcej, jak tylko powagi, która nieodłącznie trwa przy utworach klasycznych.” W 2012 roku „Pan Tadeusz” w jej reżyserii powstaje na deskach szczecińskiego Teatru Współczesnego. „Pełna rozmachu inscenizacja Ireny Jun, pozostając wierną Mickiewiczowi, nic nie traci z urody języka jednego z najważniejszych utworów polskiej literatury. Wydobywa jego pełną humoru treść, buduje dynamiczną akcję, kreśli sylwetki niezwykłych bohaterów, czyniąc go atrakcyjnym dla współczesnego widza.”. Dopełnieniem tej przygody Jun z „Panem Tadeuszem” jest monodram, który ma kilka epizodów, jako aktorka sama wciela się w kolejne postaci z poematu. Jak w kalejdoskopie każda zmiana jest pełna barw i nastrojów.

O utworze, który zainspirował powstanie spektaklu, opowie na wstępie Mateusz Nowak. Po zakończeniu prezentacji zapraszamy na prowadzone przez Mateusza Nowaka spotkanie z Ireną Jun

  • Data: 23 lip 2022 - 3 wrz 2022
  • Lokalizacja:Gdańsk

© Fundacja Theatrum Gedanense 2009-2024