Zespół

Dorota Sentkowska

Koordynatorka

Aleksandra Dacyl

Wicekoordynatorka

Grzegorz Luedtke

Technika

Organizator TwO

Fundacja Theatrum Gedanense

ul. Długi Targ 11/13, 80-828 Gdańsk

Założyciel TwO

ś.p. Profesor Jerzy Limon

Tylko w żywym i wizjonerskim umyśle Profesora Jerzego Limona mogła zrodzić się idea  stworzenia teatru w oknach kamienicy przy ul. Długiej (stanowiącej ówcześnie biuro Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego). Ponieważ Pan Profesor był też nieulękłym kreatorem, sprawnie pomysł ów przerodził w działanie, doprowadzając do otwarcia Teatru w Oknie w 2009 roku.

„Prof” – jak go wszyscy nazywaliśmy, nawiązując do onieśmielającego wręcz profesjonalizmu – był dla nas nie tylko założycielem, ale też niezastąpionym inspiratorem, wybitnym mentorem,  odważnym przewodnikiem i prawdziwym przyjacielem. Pisząc to mamy wrażenie, że czas przeszły jest nie na miejscu – Pan Profesor jest bowiem człowiekiem wszystkich czasów, niemieszczącym się w formułach porządkujących  rzeczywistość. Nasz Teatr,  prowadzący tę scenę do 2014 roku Gdański Teatr Szekspirowski oraz organizująca działalność TwO od 2015 roku Fundacja Theatrum Gedanense są kroplami w morzu inicjatyw i wizjonerskich dzieł tego niewyczerpanie twórczego Człowieka. Panie Profesorze, nigdy nie będzie słów, które przekażą ładunek wdzięczności i szacunku, jaki w sobie nosimy, musimy więc poratować się niedoskonałym, ale płynącym z głębi serca: dziękujemy.

Na zdjęciu Profesor Jerzy Limon w oknie Teatru w Oknie na dzień przed jego otwarciem, 29 marca 2009 roku.

Na zdjęciu Profesor Jerzy Limon w oknie Teatru w Oknie na dzień przed jego otwarciem, 29 marca 2009 roku

Prof. Jerzy Limon – anglista, literaturoznawca, pisarz, tłumacz i teatrolog, profesor nauk humanistycznych, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, inicjator i dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Jerzy Limon urodził się 24 maja 1950 roku w Malborku. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Sopocie oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym studiował filologię angielską i historię. W latach 1975-1980 wykładowca literatury w Instytucie Filologii Angielskiej na Uniwersytecie w Poznaniu, od roku 1979 doktor. Od 1980 roku w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Od roku 1985 doktor habilitowany, a od 1993 profesor tytularny. W latach 1984-1990 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Anglistyki, a w 2005 roku był jego dyrektorem. Od 1983 do 2011 roku był kierownikiem, najpierw Zakładu Literatury Anglo-Amerykańskiej, a później Zakładu Historii Literatury Angielskiej, a w latach 2013-2017 kierował Katedrą Sztuk Scenicznych (obecnie zatrudniony w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki). Profesor nauk humanistycznych z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Wykładał w językach polskim i angielskim. Był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i ZAiKS, członkiem krajowym czynnym Polskiej Akademii Umiejętności oraz członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Wykładał gościnnie m.in. w Hunter College, University of Delaware, University of Colorado, University of Aberdeen, Kingston University oraz Shakespeare Institute w Waszyngtonie.

Fundator oraz (w latach 1989-2014) prezes Fundacji Theatrum Gedanense, stawiającej sobie za cel odbudowę w Gdańsku teatru elżbietańskiego oraz współorganizującej Festiwal Szekspirowski. Inicjator i dyrektor otwartego we wrześniu 2014 roku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz założyciel i dyrektor artystyczny międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, który w 2017 roku uhonorowany został nagrodą Unii Europejskiej EFFE Award. Pomysłodawca i współzałożyciel Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich, której siedziba znajduje się w Gdańsku. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Szekspirowskiego, Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru, ZAiKS-u, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Członek założyciel Forum Integracji Nauki, Kultury i Sztuki Sfinks w Sopocie.

Był autorem wielu książek naukowych, wydanych w kraju i za granicą oraz ok. 150 artykułów, recenzji, esejów i szkiców popularno-naukowych drukowanych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Autor 120 haseł do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN. W swoim dorobku miał również cztery powieści i przekłady sztuk dawnych (William Szekspir) i współczesnych (Tom Stoppard). W ostatnich latach wydał książki „Młot na poetów albo Kronika ściętych głów” (2014 r.) oraz „Szekspir bez cenzury. Erotyczny żart na scenie elżbietańskiej” (2018) nakładem gdańskiego wydawnictwa Słowo/obraz terytoria.

Jerzy Limon był laureatem wielu nagród w kraju i za granicą. W 2006 został wyróżniony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury. W tym samym roku otrzymał również Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. W 2011 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2014 roku, za zasługi dla polsko-brytyjskiej współpracy kulturalnej, przez Królową Elżbietę II został odznaczony Honorowym Orderem Imperium Brytyjskiego w stopniu Oficera (OBE). W 2015 roku został laureatem Nagrody Jerzmanowskich, przyznawanej przez Polską Akademię Umiejętności. W tym samym roku otrzymał również Medal św. Wojciecha. W 2016 roku został uhonorowany tytułem Człowiek Roku 2015 przez redakcję Dziennika Bałtyckiego. 27 kwietnia 2019 roku w rodzinnym mieście Szekspira, Stratfordzie nad Avonem, odebrał międzynarodową nagrodę Pragnell Shakespeare Award za wybitne osiągnięcia w popularyzowaniu i rozwoju wiedzy na temat dzieł Williama Szekspira. W 2019 roku – jako pierwszy gdańszczanin – otrzymał prestiżową Nagrodę im. Aleksandra Gieysztora.

Jerzy Limon zmarł 3 marca 2021 roku, miał niespełna 71 lat.