Zespół

Dorota Sentkowska

Koordynatorka

Aleksandra Dacyl

Wicekoordynatorka

Wojciech Szkodziński

Technika

Organizator TwO

Fundacja Theatrum Gedanense

ul. Długi Targ 11/13, 80-828 Gdańsk

Założyciel TwO

ś.p. Profesor Jerzy Limon

Tylko w żywym i wizjonerskim umyśle Profesora Jerzego Limona mogła zrodzić się idea  stworzenia teatru w oknach kamienicy przy ul. Długiej (stanowiącej ówcześnie biuro Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego). Ponieważ Pan Profesor był też nieulękłym kreatorem, sprawnie pomysł ów przerodził w działanie, doprowadzając do otwarcia Teatru w Oknie w 2009 roku.

„Prof” – jak go wszyscy nazywaliśmy, nawiązując do onieśmielającego wręcz profesjonalizmu – był dla nas nie tylko założycielem, ale też niezastąpionym inspiratorem, wybitnym mentorem,  odważnym przewodnikiem i prawdziwym przyjacielem. Pisząc to mamy wrażenie, że czas przeszły jest nie na miejscu – Pan Profesor jest bowiem człowiekiem wszystkich czasów, niemieszczącym się w formułach porządkujących  rzeczywistość. Nasz Teatr,  prowadzący tę scenę do 2014 roku Gdański Teatr Szekspirowski oraz organizująca działalność TwO od 2015 roku Fundacja Theatrum Gedanense są kroplami w morzu inicjatyw i wizjonerskich dzieł tego niewyczerpanie twórczego Człowieka. Panie Profesorze, nigdy nie będzie słów, które przekażą ładunek wdzięczności i szacunku, jaki w sobie nosimy, musimy więc poratować się niedoskonałym, ale płynącym z głębi serca: dziękujemy.

Na zdjęciu Profesor Jerzy Limon w oknie Teatru w Oknie na dzień przed jego otwarciem, 29 marca 2009 roku.

Na zdjęciu Profesor Jerzy Limon w oknie Teatru w Oknie na dzień przed jego otwarciem, 29 marca 2009 roku